BlogTin tức

Quy định mới nhất về định dạng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

0

Theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử theo Thông tư 68, định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML. Để đọc được định dạng này, người dùng cần cài đặt phần mềm iTaxviewer mới nhất. Cùng tìm hiểu những quy định về định dạng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 trong bài viết dưới đây.

Khái niệm về định dạng hóa đơn điện tử

Chắc chắn rằng rất nhiều người dùng còn đang mơ hồ về định dạng hóa đơn điện tử, thậm chí là không quan tâm đến định dạng hóa đơn điện tử, do vậy không nắm được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của chúng. Đây là sai sót nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc của người dùng khi sử dụng hóa đơn điện tử. Bộ Tài Chính quy định cụ thể về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Quy định mới nhất về định dạng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC: “Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử”

Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML. Trong đó XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “eXtensible Markup Language”, được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin với nhau.

itaxviewer

Quy định về thành phần của định dạng hóa đơn điện tử

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần chính, cụ thể:

– Thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử.

– Thành phần chứa dữ liệu chữ ký số.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế.

Tổng cục thuế chịu trách nhiệm xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư này.

https://sotaythammy.com/chia-se-huu-ich-cho-dn-hoa-don-dien-tu-co-huy-duoc-khong/

Quy định về kết nối

Định dạng của hóa đơn điện tử phải đảm bảo có tính kết nối. Khi tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:

Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.
Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.

Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

Như vậy, theo quy định về hóa đơn điện tử mới nhất, định dạng hóa đơn điện tử chính là XML. Để đọc được định dạng này, người dùng chỉ cần cài đặt phần mềm iTaxViewer.

Rate this post

Giảm béo không phẫu thuật – Lipotropic

Previous article

Xuất tinh sớm và biện pháp khắc phục

Next article

You may also like

More in Blog